Get Adobe Flash player

Informacja na temat Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE GiEK S.A. z dnia 11.09.2014 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna w dniu 11.09.2014 r. podjęło uchwały w sprawach: umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.

Jednocześnie NWZ podjęło uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach do dnia 10.10.2014 r. do godz. 12.00. Miejsce obrad nie uległo zmianie, tj. Bełchatów, ul. 1- go Maja 63 (Sport Hotel).

Po wznowieniu obrad zostaną rozpatrzone pozostałe punkty ogłoszonego porządku obrad NWZ.

Wyróżnieni za działania proekologiczne

2014_09_11_statuetka_elopoleElektrownia Opole została nagrodzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu statuetką „W Trosce o Środowisko”.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Opole od 1996 roku korzysta ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadań proekologicznych prowadzących do ograniczenia emisji do atmosfery.

Między innymi zastosowała mniej uciążliwą dla środowiska technologię spalania, poprzez budowę instalacji ograniczającej emisję. Zmodernizowała chłodnię kominową, co m.in. pośrednio spowodowało mniejsze zużycie energii. Zainstalowała również instalacje oczyszczania spalin, w tym instalacje odpylające – wykonała retrofit elektrofiltru bloku nr 2.

Elektrownia wykorzystuje również lokalne źródła energii odnawialnej, dzięki wybudowanej instalacji do bezpośredniego podawania biomasy do kotła nr 2.

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE GiEK S.A.

Informujemy o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna na dzień 11.09.2014 r., poniżej załącznik z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym.

Załącznik:

 

Centralne uroczystości z okazji Dnia Energetyka w Bełchatowie

Dzien_Energetyka_2014Uroczystości organizowane przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. rozpoczęły się tradycyjnie 14 sierpnia mszą św. w Kościele Parafialnym pw. Zesłania Ducha Świętego przy al. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Bełchatowie. Mszę w intencji energetyków celebrował ks. abp. Marek Jędraszewski.

Po mszy nastąpił przemarsz ulicami miasta do hali widowiskowo – sportowej przy ul. 1 Maja 61, gdzie odbyła się uroczysta akademia z udziałem: zarządów PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz przedstawicieli Rządu RP, posłów i senatorów, władz samorządowych, przedstawicieli sektora energetycznego, Kościoła, uczelni i urzędów, a także członków organizacji związkowych i  mediów. W sumie w akademii uczestniczyło około 500 osób. – Cieszę się, że pomimo wielu wyzwań jakich nie szczędzi naszej branży otoczenie gospodarcze i regulacyjne, mogę przy okazji naszego branżowego święta mówić dziś o naszych sukcesach, zarówno w wymiarze ekonomicznym, technicznym, jak i organizacyjnym – mówił w swoim wystąpieniu prezes zarządu PGE GiEK S.A. Jacek Kaczorowski. W 2013 roku elektrownie i elektrociepłownie spółki wyprodukowały ponad 55 TWh energii elektrycznej netto oraz 20,5 mln GJ ciepła, kopalnie w Bełchatowie i Turowie wydobyły ponad 51 mln ton węgla, a zysk operacyjny w 2013 roku wyniósł ponad 2 mld zł.

Czytaj więcej »