Podstawowe informacje

Więcej

Ochrona środowiska naturalnego

Więcej

Aktualności

Trwa odbudowa zapory na rzece Witka w Niedowie

Opublikowano 30.07.2015 w kategorii Aktualności

Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem i zakończą się za rok, w sierpniu 2016 r. Jest to inwestycja finansowana w całości ze środków PGE, o wartości blisko 57 mln zł. Zapora na rzece Witka w Niedowie odbudowywana jest w celu przywrócenia stabilnych dostaw wody technologicznej do Elektrowni Turów, a co za tym idzie zapewnienia stabilnej produkcji i stabilnych dostaw energii […]

Więcej

Przerwa w obradach ZWZ

Opublikowano 17.07.2015 w kategorii Aktualności, Dla akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE GiEK S.A., kontynuowane w dniu 17.07.2015 r. po przerwie zarządzonej uchwałą nr 21 z dnia 30.06.2015 r., powzięło uchwałę nr 22 zarządzającą kolejną przerwę do 30.07.2015 r. W tym dniu obrady zostaną wznowione o godzinie 16.00 w siedzibie PGE GiEK S.A.

Więcej

Informacja dla akcjonariuszy PGE GiEK S.A., których akcje są objęte przymusowym wykupem zgodnie z art. 418 ksh

Opublikowano 8.07.2015 w kategorii Aktualności, Dla akcjonariuszy

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („GiEK”) informuje, iż na podstawie zawartej umowy, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. („CDM”) do dnia 31.08.2015 r. realizuje wypłatę środków pieniężnych z tytułu przymusowego wykupu przez akcjonariusza większościowego, tj. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych GiEK. Cena wykupu wynosi 34,85 zł za 1 akcję. Środki pieniężne są wypłacane: przelewem – […]

Więcej
© PGE Polska Grupa Energetyczna SA