Get Adobe Flash player

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. wspiera projekty dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych

PGE GiEK S.A. zaangażowała się w ogólnopolski konkurs pn. REVITARE, przeznaczony dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo – badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych. Organizatorem konkursu jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Konkurs ma zwrócić uwagę młodych ludzi na tereny zdegradowane
w procesie industrializacji i urbanizacji i jednocześnie podkreślić fakt, że powierzchnia ziemi stanowi zasób nieodnawialny, wymagający szczególnej wrażliwości i świadomości nie tylko zarządzających środowiskiem, ale i całego społeczeństwa.

Czytaj więcej »

Porozumienie o współpracy technicznej i wymianie doświadczeń między PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. a Severoceske doly a.s.

Do podpisania porozumienia doszło 7 kwietnia br. podczas VIII Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego, który odbywał się w Bełchatowie.

Porozumienie ma na celu ustalenie zasad współpracy pomiędzy PGE GiEK S.A.
a Severoceske doly a.s., a w szczególności swobodnej i otwartej wymiany poglądów, wiedzy
i doświadczeń w sektorze przemysłu wydobywczego, zwłaszcza działalności górniczej.

Czytaj więcej »

Ruszają projekty PGE GiEK S.A. współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. otrzymała pomoc w postaci bezzwrotnych dotacji ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w łącznej kwocie prawie 66 mln zł na cztery projekty dotyczące: modernizacji IOS bloków 5-6  w Elektrowni Bełchatów, budowy instalacji do ograniczenia tlenków siarki z bloku nr 5 w Elektrowni Turów, budowy instalacji do ograniczenia tlenków siarki z bloku nr 6 w Elektrowni Turów, a także budowy instalacji do ograniczenia tlenków azotu z bloków 1-3 w Elektrowni Turów. Umowy podpisane zostały w dniu 13 marca 2014 r.

Oprócz dotacji projekty te otrzymały 3 pożyczki preferencyjne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz z WFOŚiGW w Łodzi na łączną kwotę 149 mln zł (2 x 50 mln zł + 49 mln zł). Poziom finansowania preferencyjnego tych projektów kształtuje się w przedziale 30-59% kosztów całkowitych inwestycji.

Czytaj więcej »

Uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego w Elektrociepłowni Rzeszów

Uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe w PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Rzeszów.

Będzie to pierwszy tego typu obiekt energetyczny w grupie kapitałowej PGE i największy obecnie blok silnikowy na gaz w Polsce. Nowy kogeneracyjny blok gazowy silnikowy [BGS] składał się będzie z czterech generatorów elektrycznych produkcji ABB napędzanych silnikami tłokowymi firmy Rolls-Royce. Całkowita moc elektryczna bloku wynosić będzie ok. 29 MWe, a moc cieplna ok. 27 MWt.

Inwestycję w formule „pod klucz” zrealizuje firma INTROL SA z Katowic za kwotę 87,4 mln zł netto, natomiast cała wartość projektu będzie się kształtować na poziomie ok. 110 mln zł brutto.

- Realizacja inwestycji umożliwi zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o wysokosprawną kogenerację z dotychczasowych 65% do ok. 85%, a poprzez ograniczenie pracy kotłów węglowych zimą i całkowite ich zastąpienie latem, spowoduje ograniczenie emisji dwutlenku węgla i dwutlenku siarki – powiedział podczas uroczystości Jacek Kaczorowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

Czytaj więcej »