Get Adobe Flash player

Elektrociepłownia Gorzów

Podstawową działalnością Oddziału jest produkcja energii elektrycznej i ciepła oraz dystrybucja tego ciepła głównie na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, a także produkcja ciepła w lokalnych kotłowniach, znajdujących się poza zasięgiem systemu ciepłowniczego zasilanego z Elektrociepłowni. Produkcja energii elektrycznej i ciepła odbywa się głównie w kogeneracji. W skład Elektrociepłowni Gorzów wchodzą dwie jednostki produkcyjne:
1. EC I – zakład zbudowany w latach 50., w którym w 1999 r. wyeksploatowane kotły parowe zostały zastąpione pierwszym w Polsce blokiem gazowo-parowy. W skład EC I wchodzą:

  • turbozespół gazowy typu GT8C o mocy elektrycznej 54,5 MW;
  • kocioł odzyskowy typu OUG83/140 z podgrzewaczem sieciowym;
  • turbozespół przeciwprężny typu DDM-55 o mocy elektrycznej 5 MW;
  • turbozespół upustowo-przeciwprężny 3P6-6 o mocy elektrycznej 6 MW.

2. EC II – zakład zbudowany w latach 70. W skład EC II wchodzą:

  • kocioł parowy OP-140 o jednostkowej nominalnej mocy cieplnej 98,4 MW;
  • turbozespół ciepłowniczy upustowo-kondensacyjny TC 32 o mocy elektrycznej 32,0 MW;
  • kocioł wodny WP-70 o mocy cieplnej nominalnej 81,4 MW.

Elektrociepłownia Gorzów dysponuje osiągalną mocą elektryczną brutto w wysokości 97,5 MW oraz osiągalną mocą osiągalną na poziomie 220 MWt. W 2013 roku w Elektrociepłowni Gorzów wyprodukowano 621 722 MWh energii elektrycznej oraz 1 815 318 GJ ciepła. Stosowane paliwo to gaz ziemny zaazotowany oraz węgiel kamienny. W skład Oddziału Elektrociepłownia Gorzów wchodzą również kotłownie lokalne:

  • Ciepłownia „Zakanale” (aktualnie w rezerwie) – moc zainstalowana 34,89 MW – opalana miałem węglowym;
  • 20 lokalnych kotłowni gazowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. – moc zainstalowana 5,32MW
  • 1 lokalna kotłownia miałowa w Marwicach – moc zainstalowana 0,45 MW.

W 2013 roku w kotłowniach lokalnych Oddziału Elektrociepłownia Gorzów wyprodukowano 25 483 GJ ciepła. Elektrociepłownia Gorzów posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością ISO 9001:2009, Środowiskiem ISO 14001:2005 oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001:2004.   Więcej informacji na stronie internetowej www.ecgorzow.pgegiek.pl