Elektrociepłownia Gorzów

Podstawową działalnością Oddziału jest produkcja energii elektrycznej i ciepła oraz dystrybucja tego ciepła głównie na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, a także produkcja ciepła w lokalnych kotłowniach, znajdujących się poza zasięgiem systemu ciepłowniczego zasilanego z Elektrociepłowni. Produkcja energii elektrycznej i ciepła odbywa się głównie w kogeneracji. W skład Elektrociepłowni Gorzów wchodzą dwie jednostki produkcyjne:
1. EC I – zakład zbudowany w latach 50., w którym w 1999 r. wyeksploatowane kotły parowe zostały zastąpione pierwszym w Polsce blokiem gazowo-parowy. W skład EC I wchodzą:

2. EC II – zakład zbudowany w latach 70. W skład EC II wchodzą:

Elektrociepłownia Gorzów dysponuje osiągalną mocą elektryczną brutto w wysokości 97,5 MW oraz osiągalną mocą osiągalną na poziomie 220 MWt. W 2013 roku w Elektrociepłowni Gorzów wyprodukowano 621 722 MWh energii elektrycznej oraz 1 815 318 GJ ciepła. Stosowane paliwo to gaz ziemny zaazotowany oraz węgiel kamienny. W skład Oddziału Elektrociepłownia Gorzów wchodzą również kotłownie lokalne:

W 2013 roku w kotłowniach lokalnych Oddziału Elektrociepłownia Gorzów wyprodukowano 25 483 GJ ciepła. Elektrociepłownia Gorzów posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością ISO 9001:2009, Środowiskiem ISO 14001:2005 oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001:2004.   Więcej informacji na stronie internetowej www.ecgorzow.pgegiek.pl

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Print this page
© PGE Polska Grupa Energetyczna SA