Elektrociepłownia Lublin Wrotków

Podstawową jednostką wytwórczą elektrociepłowni Elektrociepłownia Lublin Wrotków jest blok gazowo-parowy produkujący energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu z wykorzystaniem gazu ziemnego wysokometanowego jako paliwa podstawowego. Elektrociepłownia Lublin Wrotków jest największym źródłem energii elektrycznej i cieplnej na Lubelszczyźnie. Posiada największy blok gazowo-parowy w Polsce (moc osiągalna elektryczna brutto 231 MW). Produkcja energii elektrycznej brutto w 2010 r. wynosiła 1 155 500 MWh, produkcja ciepła brutto wynosiła 3 481 579 GJ. Stosowane paliwo to gaz ziemny wysokometanowy oraz węgiel kamienny. Moc elektryczna osiągalna brutto 231 MW. Moc osiągalna cieplna 627 MW. Ilość bloków energetycznych – 1. Elektrociepłownia posiada system Zarządzania Środowiskowego zgodny z Normą PN-EN ISO 14001:2005. Więcej informacji na stronie internetowej www.eclublin.pgegiek.pl

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Print this page
© PGE Polska Grupa Energetyczna SA